Pogoji poslovanja

 

OSNOVNI POJMI

izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko slovnično obliko.

ponudnik: Kalček d.o.o., Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana

obiskovalec: vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče Kalcek.si, vendar ni prijavljena kot registrirani uporabnik

kupec: fizična ali pravna oseba, ki na spletnem mestu Kalcek.si kupi izdelke iz asortimana ponudnika

uporabnik: je obiskovalec, ki skladno s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi geslo, s čimer pridobi pravico do nakupa;

potrošnik: je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti;

proizvajalec: je podjetje, ki izdeluje končno blago ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine, oziroma druga oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na blagu predstavlja kot njegov proizvajalec. Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik in distributer blaga, ki ni proizvedeno v Republiki Sloveniji, predstavništvo proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katera koli druga oseba, ki daje videz, da je proizvajalec, s tem, da blago označi s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim znakom razlikovanja;

pravna oseba: v to kategorijo sodi vsaka družbena tvorba, ki ji je pravni red priznal pravno sposobnost, prav tako tudi osebe, zapisane v poslovnem registru kot samostojni podjetniki ter druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost;

osebni podatki: pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom;

določljiv posameznik: je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika na Kalcek.si, prodajo izdelkov, ki so na voljo na Kalcek.si, pravice obiskovalca/uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani Kalcek.si. Z uporabo spletne trgovine Kalcek.si obiskovalec/uporabnik/kupec potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in pogoji nakupa Kalček d.o.o. Kupec z naročilom v spletni trgovini Kalcek.si v celoti sprejema splošne pogoje poslovanja in pogoje nakupa. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na Kalcek.si v času oddaje naročila.

Pogoji uporabe spletne trgovine Kalcek.si predpisujejo pogoje in pravila za obiskovalce/uporabnike/kupce. Z uporabo spletne trgovine se obiskovalci/uporabniki/kupci strinjajo s splošnimi pogoji poslovanja in pogoji nakupa. Obiskovalcem/uporabnikom/kupcem naročamo, da se pred nakupom izdelkov na Kalcek.si seznanijo s splošnimi pogoji poslovanja in nakupnimi pogoji.

Obiskovalec/uporabnik ne more oddati naročila, v kolikor se predhodno ni strinjal z vsebino splošnih pogojev poslovanja Kalcek.si dostopnih na povezavi: https://www.kalcek.si/pogoji-poslovanja in to izrecno potrdil ob oddaji naročila.

Splošni pogoji poslovanja Kalcek.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Obligacijskim zakonikom, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter ostalo veljavno zakonodajo.

Splošni pogoji poslovanja so zagotovljeni v taki obliki, da jih obiskovalec/uporabnik/kupec lahko shrani in reproducira.

Nosilec vseh pravic do spletne trgovine Kalcek.si je podjetje Kalček d.o.o.

Kalček d.o.o. zavrača vso odgovornost za točnost ali popolnost informacij in vsebin na spletnem mestu Kalcek.si. Kalček d.o.o. si pridržuje pravico do napak v opisu in sliki izdelka. Vse vsebine, objavljene na Kalcek.si, so nastavljene tako, da uporabniku/kupcu olajšajo izbiro pri nakupu izdelka. Za nenamerne napake Kalček d.o.o. ne odgovarja.

INFORMACIJE O REGISTRACIJI

2. člen

Obiskovalec lahko preko spleta opravi registracijo za uporabnika. Obiskovalec registracijo opravi na povezavi: https://www.kalcek.si/registracija.

Ob registraciji v sistem Kalcek.si obiskovalec skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter določi geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa. Nakup lahko opravi tudi obiskovalec brez registracije.

Pri prvi prijavi v sistem Kalcek.si mora uporabnik dopolniti registracijski obrazec z vpisom podatka o svoji telefonski številki in naslovu prebivališča, če le-tega še ni vpisal, ter sprejeti pogoje poslovanja Kalcek.si Vpisana telefonska številka in naslov prebivališča se uporabljata izključno za namene poslovanja v spletni trgovini in storitve, ki jih ponuja ponudnik.

Za uporabo ugodnosti Kluba zvestih kupcev se mora kupec registrirati. V primeru, da je že član Kluba zvestih kupcev in ima kartico zvestobe Kalčica ter je v obrazec za pridobitev kartice Kalčica zapisal svoj elektronski naslov, se bo v ustvarjenem uporabniškem računu avtomatsko upošteval popust, ki ga ima na fizični kartici. V primeru, da še ni član Kluba, se bo z registracijo včlanil in s tem pridobil ugodnosti Kluba. Če želi uporabnik prejeti tudi fizično kartico Kluba zvestih kupcev ob registraciji označi: »ŽELIM FIZIČNO KARTICO
KLUB ZVESTIH KUPCEV«.

Postopek registracije:

Uporabnik je dolžan v postopku registracije navesti obvezne podatke, kot izhaja iz spletnega obrazca, dostopnega na povezavi: https://www.kalcek.si/registracija. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja. Uporabnik se ob registraciji strinja s pogoji, navedenimi na spletnem naslovu: https://www.kalcek.si/pogoji-poslovanja. Po lastni diskreciji določi, ali dovoljuje, da Kalček d.o.o. uporablja njegovo telefonsko številko in elektronski naslov za pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Kalček d.o.o. in njegovi poslovni partnerji. Z registracijo pridobi uporabnik svoje uporabniško ime ter določi svoje geslo. Geslo je znano le uporabniku in je slednji dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Po uspešno opravljeni registraciji ponudnik pošlje naročniku na e-naslov, naveden ob registraciji, povezavo za aktiviranje uporabniškega imena, s čimer se prepriča, da ta e-naslov zares obstaja.

 

PONUDBA ARTIKLOV IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

3. člen

 • Naročanje na Kalcek.si poteka v slovenskem jeziku na spletu 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov na Kalcek.si
 • Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na Kalcek.si ažurira in spreminja pogosto in hitro.
 • Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih.
 • Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.
 • Kalček d.o.o. vse materiale, fotografije in opise umesti na spletno stran Kalcek.si z namenom, da uporabniku/kupcu olajša izbiro pri nakupu. Kalček d.o.o. ne zagotavlja, da fotografije izdelka v celoti ustrezajo videzu samega izdelka. Za morebitne nenamerne napake v opisu izdelka Kalček d.o.o. ne odgovarja. Napake v opisu izdelka ali fotografiji izdelka so možne, če proizvajalec spremeni katero od lastnosti ali vsebine izdelka. Vsi opisi se redno preverjajo.
 • Kalček d.o.o. zavrača vso odgovornost za točnost ali popolnost informacij in vsebin na spletnem mestu Kalcek.si. Kalček d.o.o. si pridržuje pravico do napak v opisu in sliki izdelka. Vse vsebine, objavljene na Kalcek.si, so nastavljene tako, da obiskovalcu/uporabniku/kupcu olajšajo izbiro pri nakupu izdelka. Za nenamerne napake Kalček d.o.o. ne odgovarja. Kalček d.o.o. ne zagotavlja, da fotografije izdelka v celoti ustrezajo videzu samega izdelka. Za morebitne nenamerne napake v opisu izdelka Kalček d.o.o. ne odgovarja. Napake v opisu izdelka ali fotografiji izdelka so možne, če proizvajalec spremeni katero od lastnosti ali vsebine izdelka. Vsi opisi se redno preverjajo.
 • Vsak kupec je dolžan poskrbeti za varen elektronski naslov, ki ga uporablja in kamor mu Kalcek.si posreduje obvestila.

 

 

 

Uporabnik se zaveda, da včasih lahko pride do prekinitev storitev ali do dogodkov, na katere Kalček d.o.o. nima vpliva, in sprejema, da Kalček d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki bi lahko nastala med prenosom informacij na internetu. Obiskovalec/uporabnik/kupec se strinja in sprejema, da je dostop do spletne trgovine Kalcek.si včasih prekinjen, začasno nedosegljiv ali prekinjen.

 

Določene skupine izdelkov je mogoče naročiti v omejenih količinah. Največja količina na naročilo za vsa mleka in napitke je 6 kosov, za vino in pivo 3 kosi in za ostale izdelke v stekleni embalaži 3 kosi. Večjih količin od navedenih ne bomo mogli dobaviti.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

4. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga,
 • dostopnost izdelkov
 • pogoje dostave izdelkov
 • jasno in nedvoumno določene cene,
 • informacijo o morebitnih dodatnih stroških dostave,
 • način plačila in dostave,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka - vse na posebno oz. izrecno zahtevo kupca,
 • pojasnilo o možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Kalček d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodnega obvestila, če meni, da je to potrebno, preklicati ali spremeniti vsebino Splošnih pogojev, ponudbo izdelkov, ceno izdelka ali vsebino spletnega mesta Kalcek.si. Obiskovalci/uporabniki/kupci na strani Kalcek.si so ​​dolžni pred vsako uporabo preveriti splošne pogoje nakupa in pogoje nakupa. Nasprotno dejanje obiskovalcev/uporabnikov/kupcev razreši Kalček d.o.o. kakršne koli odgovornosti. Spremembe začnejo veljati z objavo na spletni strani Kalcek.si

KUPEC

5. člen

S klikom »DODAJ V KOŠARICO« kupec izjavlja:

• da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let;

• da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

 

Pravica do uporabe spletne trgovine Kalcek.si je osebna pravica obiskovalca/uporabnika/kupca in je ni mogoče prenesti na druge fizične ali pravne osebe, prav tako noben obiskovalec/uporabnik/kupec ni pooblaščen za prijavo drugih fizičnih ali pravnih oseb.

Kupec je lahko samo polnoletna in sposobna oseba. Pogodbo lahko v imenu in za račun mladoletne in/ali popolnoma nesposobne osebe sklenejo zakoniti zastopniki oziroma skrbniki, delno sposobne osebe pa lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika oziroma skrbnika. Za ravnanje v nasprotju s to določbo Kalček d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti.

 

KUPON

6. člen

Kupon pomeni kodo za popust, ki jo lahko prejmete preko različnih promocijskih aktivnosti podjetja Kalček d.o.o. Izkoristite ga lahko v procesu nakupa pri pregledu košarice tako, da v okvirček, ki se pojavi ob kliku na napis »Imate kupon?«, vpišete kodo in kliknete »Dodaj kupon«. Popusti se med seboj ne seštevajo.

 

CENE

7. člen

Vse cene na Kalcek.si so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost - DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

Cene, objavljene v Kalcek.si, se neprestano spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik:

 • kupcu to sporočil in ga obvestil o novih cenah, pri čemer ima kupec v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev v obojestransko korist in zadovoljstvo.

 

 

PLAČILO IN RAČUN

8. člen

Ponudnik na Kalcek.si omogoča naslednje načine plačevanja za fizične in pravne osebe:

 1. s plačilnimi karticami: Mastercard, Maestro, Visa in Diners;
 2. plačilo po povzetju, ko izdelek prevzamete od dostavljalca - vse kartice, standardno podprte preko mobilnega bančnega POS-a: Mastercard, Visa, Diners, Maestro kartice in gotovina
 3. bančno nakazilo ali splošna položnica (plačilo po predračunu)
 4. v primeru osebnega prevzema v eni izmed poslovalnic je mogoče tudi plačilo ob prevzemu na blagajni z vsemi standardno podprtimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa, Diners), gotovino ali darilnimi boni Kalček.

1. Plačila s kreditno kartico

Plačilo s kartico se izvede na spletu prek storitve Bankrat. Kartice, s katerimi lahko opravite nakup, so Visa, Maestro, MasterCard.

Izjava o varnosti plačila

Za plačevanje se uporabljajo najsodobnejše metode protokola zaščite osebnih podatkov (SSL) s 128-bitnim šifriranjem podatkov in algoritmom MD5. Protokol ISO 8583 zagotavlja, da izmenjava podatkov med plačilnim sistemom in avtorizacijskimi centri kartičnih družb poteka v zasebnem omrežju, ki je pred nepooblaščenim dostopom zaščiteno z dvojno plastjo požarnega zidu.

 

2. Plačilo po povzetju ob prevzemu izdelka od dostavljavca

Plačilo po povzetju vam omogoča poravnavo naročila ob prevzemu paketa izdelka. Plačilo po povzetju se plača dostavljavcu ob prevzemu paketa izdelka. Plačilo je možno samo z gotovino. Če dobave paketa izdelka zaradi nezmožnosti prevzema paketa izdelka od dostavljavca ni mogoče izvesti, bo kurir pustil obvestilo o dostavi paketa na telefonsko številko, ki je vpisana za namen dostave in pustil paket na dogovorjeni lokaciji oziroma paketomatu ali v paketni trgovini. Na paketomatu je možno samo plačilo s karticami Maestro, Mastercard in Visa.

 

3. Če ste se odločili za plačilo z bančnim nakazilom ali splošno položnico, vam bomo na vaš e-naslov poslali potrditev naročila. Kalček d.o.o. ekipa vas bo kontaktirala po potrebi.

Če ste se odločili za plačilo izdelka preko splošne položnice, morate na položnici izpolniti naslednje podatke:

Plačilo na IBAN Kalček d.o.o.: SI56 0317 1100 0847 956

Referenčna številka: 99 - številka naročila

Prejemnik:

Kalček d.o.o.

Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana

ID za DDV: SI 53252438

Po prejemu plačila vam bomo poslali naročene izdelke. Naročeni izdelki so dostavljeni kupcu v skladu s pogoji dostave.

Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun predložen kupcu ob dostavi blaga.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer toliko časa, kot je potrebno za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

KUPOPRODAJNA POGODBA

9. člen

Pogodba o nakupu in prodaji izdelkov na spletni trgovini Kalcek.si med kupcem in prodajalcem je sklenjena ob naročilu izdelka.

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in se hrani toliko časa, kot je potrebno za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

PRAVICA DO ZAVRNITVE DOBAVE BLAGA

10. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu zlasti v naslednjih primerih:

 • če ima kupec neporavnane obveznosti do ponudnika,
 • če kupec zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 140. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1),
 • če se je kupec pri preteklem naročilu blaga do dostavljalca vedel nesramno, žaljivo, nasilno, se z njim prepiral, vpil nanj ali ga ogrožal kako drugače,
 • če kupec ponudniku na kakršenkoli način povzroča poslovno škodo (npr. ponavljajoče naročanje in preklicevanje naročil,..).

 

 

DOSTAVA

11. člen

Dostavo izvaja izključno kurirska služba GLS. Dostava poteka na teritoriju Republike Slovenije.

Dostava za naročila na 55 evrov je brezplačna. Za naročila pod 55 evrov se dostava zaračuna 4,65 evre. DDV je vključen v ceno dostave. Cena dostave je označena na spletni strani Kalcek.si.

Naročila, oddana do 12. ure na delovni dan, bodo odposlana v roku 1–3 delovnih dni. Cena dostave je označena na spletni strani Kalcek.si.

Če želite za paket izdelkov Kalcek.si poseben datum dostave, vnesite opombo, da bomo o podrobnostih dostave obvestili kurirsko službo GLS.

Izdelki so pakirani v dostavne škatle, da se izdelki med transportom ne poškodujejo.

Izdelki, ki so označeni z okvirčkom, v katerem je zapisano »samo osebni prevzem«, niso na voljo za dostavo.

Kupec je dolžan ob prevzemu pošiljke preveriti morebitne poškodbe in jih nemudoma prijaviti dostavljavcu, ki je blago dostavil, torej zavrniti prevzem pošiljke, na kateri so vidne zunanje poškodbe. Kupec je dolžan pri prevzemu blaga podpisati dobavnico ali dostavnico, kurirska služba pa to vzame kot potrditev prevzema.

V primeru, da je kupcu dostavljen paket z izdelki, ki so različni od tistih, ki jih je naročil, je upravičen do dostave naročenega izdelka, če pa to ni mogoče, je kupec upravičen do vračila plačane kupnine, stroškov pošiljanja in vračila stroškov vračila izdelkov ter je dolžan vrniti napačno dostavljen izdelek.

Kupec ob dostavi ob kupljenem izdelku prejme vse dokumente, ki spremljajo izdelek – račun in potrdilo o prejemu pošiljke, ki ga je dolžan podpisati. S podpisom potrdila o prejemu pošiljke se šteje, da je izdelek prevzet brez zunaj vidnih poškodb.

Blago je zavarovano pred izgubo pri dostavi.

ODPOVED POGODBE

12. člen

V primeru, da Kalček d.o.o. ne more dostaviti naročenih izdelkov v navedenem roku, bo o tem obvestil kupca zaradi dogovora o novem dobavnem roku. V tem primeru ima kupec pravico do preklica naročila.

OSEBNI PREVZEM

13. člen

Zaradi varnostnih razlogov pri prevzemu izdelkov v poslovalnici bodo predstavniki ponudnika od kupca/prevzemnika blaga zahtevali, da le ta predloži oz. pove številko naročila, ki je bila kupcu poslana ob oddaji oz. potrditvi naročila.

Zaradi varnostnih razlogov ponudnik predlaga kupcu, da številko naročila hrani do prevzema izdelkov z vso skrbnostjo in onemogoči tretjim nepooblaščenim osebam, da bi se seznanile s to številko. Slednje velja tudi za tehnično/logistične ukrepe varovanja navedenih odgovorov na elektronskih napravah, na katere je kupec prejel številko naročila.

Osebni prevzem blaga, plačanega vnaprej (s kartico ali po predračunu), kupec/prevzemnik blaga potrdi s podpisom enega izvoda računa.

Izdelki, ki so na voljo samo za osebni prevzem, so na spletni strani označeni z okvirčkom, v katerem je zapisano »samo osebni prevzem«.

 

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE TER VRAČILO BLAGA/PLAČIL

14. člen

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti na naslov ponudnika ali elektronski pošti na naslov: info@kalcek.si).

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.


Rok za odstop od pogodbe (sporočilo o odstopu od pogodbe) začne teči, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka iz prvega odstavka tega člena.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dostavljena na materialnem nosilcu podatkov.

Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora prejete izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in delovanja.

Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 9. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini). Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.


Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je dogovorjeno drugače (potrošnik je navedel uporabo drugega plačilnega sredstva) ali v kolikor zaradi njegove narave, plačila ni mogoče zagotoviti z enakim plačilnim sredstvom. Ponudnik ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal ponudniku.

Možnost odstopa od pogodbe v skladu z 134. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) ne velja:

 • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • v primeru dobave zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • v drugih primerih iz 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki je dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3083?sop=2022-01-3083.

Uporabnik ni upravičen do enostranske prekinitve pogodbe, ko je storitev v celoti izvedena, izpolnitev pa se začne z izrecnim predhodnim soglasjem in potrditvijo stranke, da se zaveda dejstva, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi, če je storitev v celoti izvedena.

Slabosti, zaradi katerih Kalček d.o.o. ne odgovarja:

• Kalček d.o.o. ne odgovarja za pomanjkljivosti, če so bile ob sklenitvi pogodbe potrošniku znane ali mu niso mogle ostati neznane.

• Kalček d.o.o. meni, da potrošniku pomanjkljivosti ne bi mogle ostati neznane, če so specifikacije izdelka zapisane v opisu izdelka.

• Kalček d.o.o. ne odgovarja za napake, če so pomanjkljivosti izdelka jasno poudarjene in opisane.

Pregled paketa izdelka in vidnih napak in poškodb:

Kupec je dolžan prejeti paket pregledati na običajen način, v najkrajšem možnem času po rednem poteku stvari (po prejemu pošiljke brez zunanjih poškodb) in o vidnih napakah nemudoma obvestiti Kalček d.o.o. v roku 8 dni, sicer izgubi pravice, ki mu na tej podlagi pripadajo.

Kadar se pregled opravi na obeh straneh, kupec in Kalček d.o.o., je kupec dolžan obvestiti Kalček d.o.o. o morebitnih ugovorih zaradi vidnih napak takoj, sicer izgubi pravice, ki mu na tej podlagi pripadajo.

Skrite pomanjkljivosti:

Če se po prejemu izdelka s strani kupca izkaže, da ima izdelek določene napake, ki jih pri običajnem pregledu izdelka pri prevzemu izdelka ni bilo mogoče ugotoviti, je kupec dolžan, pod kazanskimi določbami, obvestiti Kalček d.o.o. v 8 dneh po odkritju napake, ki se šteje od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kalček d.o.o. ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po preteku dveh let od prodaje izdelka, v primeru trgovinske pogodbe pa 6 mesecev.

Reklamacije:

V primeru reklamacije nas obvestite v dveh delovnih dneh po prejemu pošiljke. V primeru vračila blaga je kupec dolžan poslati utemeljeno reklamacijo po e-pošti na info@kalcek.si, naslov Kalček d.o.o., Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana ali po telefonu na 01 5867 251.

Da bi čim prej našli konkretno naročilo, na katerega ima stranka reklamacijo, navedite tudi številko naročila, številko računa in svoje podatke.

Kalček d.o.o. bo brez odlašanja pisno potrdil prejem pritožbe. Odgovor bomo poslali pisno najpozneje v 15 dneh od datuma prejema pritožbe. Da bi lahko v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov potrdili prejem pisne pritožbe in nato nanjo tudi odgovorili, vas prosimo za posredovanje pravilnih podatkov.

V primeru utemeljene reklamacije ima kupec pravico odpovedati pogodbo z vračilom vplačanega zneska ali zamenjavo za pravilen, nepoškodovan in veljaven izdelek.

Kalček d.o.o. bo sprejel vračilo poškodovanega, pokvarjenega ali napačno dostavljenega blaga na svoje stroške, če se ugotovi, da je reklamacija upravičena in da kupec ni vplival na pravilnost, poškodbo ali kakršno koli napako blaga.

V primeru utemeljene reklamacije stroške zamenjave izdelka z novim v celoti krije Kalček d.o.o.

Kupec ima pravico do ugovora in vračila blaga v naslednjih primerih:

• dostava blaga, ki ni bilo naročeno,

• dostava blaga, ki ima napako ali poškodbo, ki ni nastala med prevozom.

Ob prejemu blaga je preverjanje pravilnosti naročila odvisno od kupca.

Prosimo, da prejete artikle primerjate z računom, nas nemudoma obvestite, če kaj manjka, ker naknadnih reklamacij ne sprejemamo.

Če ima izdelek skrito napako (ki je ni bilo mogoče odkriti s pregledom pri prevzemu), ki jo kupec ugotovi po odprtju izdelka, ima kupec pravico enostransko odpovedati pogodbo in povrnitev kupnine, zamenjavo izdelka, odpravo napake ali znižanje cene.

V primeru reklamacije, poškodbe med dostavo, napake pri prenosu podatkov ali kakršne koli druge napake nas kontaktirajte v dveh delovnih dneh po prejemu pošiljke. Kupec je dolžan vložiti reklamacijo pri Kalček d.o.o. po elektronski pošti na info@kalcek.si, pisno na Kalček d.o.o., Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana ali po telefonu na 01 5867 251.

 

RAVNANJE Z BLAGOM

15. člen

Po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena. Hlajenih in zamrznjenih izdelkov ne dostavljamo.

OMEJITVE AKTIVNOSTI ZA KUPCE

16. člen

Na Kalcek.si ne veljajo vse aktivnosti, ki se izvajajo v preostali Kalčkovi maloprodajni mreži, temveč izključno aktivnosti, ki so objavljene ter veljavne in dostopne na spletni strani Kalcek.si. Popusti in aktivnosti lahko veljajo tudi za pravne osebe

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O ŽIVILIH

17. člen

Ponudnik je kot lastnik spletnega mesta odgovoren za zagotavljanje obveznih informacij o živilih pred zaključkom nakupa.

V zvezi s predpakiranimi živili:

Pred zaključkom nakupa ponudnik omogoči, da so na voljo obvezne informacije o živilih razen datuma minimalnega trajanja ali datuma uporabe ter o poreklu. Opredelitev „obveznih informacij o živilih“ vključuje informacije, ki morajo biti zagotovljene končnemu potrošniku v skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo.

Ob dobavi blaga ponudnik omogoči, da so na voljo obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe ter poreklom) na označbi živila.

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

18. člen

Ponudnik osebne podatke zbira, obdeluje in varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, temi pogoji poslovanja, in Politiko varovanja osebnih podatkov.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke /obiskovalcev/uporabnikov/kupcev ter podatke o nakupnih navadah kupcev uporabljal in hranil v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Za obiskovalce/uporabnike/kupce veljajo vsa določila glede piškotkov, kot so določena v Pogojih poslovanja (dostopno na povezavi: https://www.kalcek.si/pogoji-poslovanja) in 225. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Upravljavec osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev je družba Kalček d.o.o.

Obiskovalec/uporabnik/kupec je osebno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel na mestih, kjer le-ta obstajajo. Uporabnik je dolžan ob izpolnjevanju registracijskega obrazca posredovati pravilne, popolne in veljavne osebne podatke. Delovanje v nasprotju s pravili pooblašča Kalček d.o.o. za prepoved dostopa takemu uporabniku ali zavrnitev vseh ali dela storitev, ki jih ponuja spletna trgovina Kalcek.si.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

19. člen

Zaščita vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembna, zato smo hrambo in varstvo osebnih podatkov uskladili s standardi GDPR, ki jih določa EU in so začeli veljati 25. 5. 2018. Kalcek.si zbira le osnovne podatke o kupcih/uporabnikih, ki jih potrebujemo za izpolnjevanje svojih obveznosti.

Vsi uporabniški podatki se strogo hranijo in so na voljo le tistim zaposlenim, za katere je ključnega pomena, da imajo dostop do podatkov. Npr. dostavljalec ima osnovne podatke, potrebne za dostavo paketa, ime, priimek, naslov in kontaktno telefonsko številko v primeru, da potrebuje dodatne informacije o dostavi paketa na domači naslov.

 

Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:

 • ob registraciji na Kalcek.si(ime in priimek, naslov, pošta, elektronski naslov, uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte, geslo v skriti obliki, telefonska številka, IP naslov, ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu Kalcek.si)
 • ob spletnem nakupu (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za dostavo, telefonska številka, podatki o času in predmetu nakupa, IP naslov),
 • ob morebitnih pritožbah, reklamacijah, uveljavljanju garancije in drugih zahtevkih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o času in vsebini ter o načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času in predmetu nakupa),
 • in na podlagi morebitne izrecne privolitve ter izključno za namene, za katere je podana privolitev ob registraciji na Kalcek.si.

Ob registraciji lahko uporabnik izrecno označi »checkbox«, da dovoljuje, da Kalček d.o.o. uporablja njegov elektronski naslov za pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Kalček d.o.o. in njegovi poslovni partnerji, s tem soglaša s prejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah.

Obvezni podatki, ki jih uporabnik posreduje v pristopnem obrazcu, so namenjeni za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za identifikacijo uporabnika.

Ponudnik neposredno zbira še informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko uporabnik na isti način, kot ga je podal, tudi kadarkoli prekliče. V primeru, da osebnih podatkov uporabnik ne posreduje ali oz. v kolikor soglasje prekliče, ponudnik ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

Če želite, da vaše podatke kadarkoli odstranimo iz sistema, lahko to storite sami ali nam pišete na info@kalcek.si in odstranili bomo vse vaše podatke iz našega sistema. Če ne želite več prejemati naših novic, se lahko odjavite s seznama na dnu novic ali nam pišete na info@kalcek.si in to bomo storili namesto vas.

VARNO SPLETNO NAKUPOVANJE

20. člen

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

Uporabna spletnega mesta Kalcek.si je izključna odgovornost uporabnika. Kalček d.o.o. je oproščen vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala ob obisku spletne trgovine Kalcek.si zaradi nezakonitih ravnanj tretjih oseb, računalniških virusov, prekinitve komunikacijske linije, nepooblaščenega dostopa, neprimernega vedenja, malomarnosti in podobno, ter morebitnih drugih primerov, za katere Kalček d.o.o. ni neposredno odgovoren. Kalček d.o.o. je oproščen vsakršne odgovornosti v primeru okoliščin, ki onemogočajo uporabo spletne trgovine Kalcek.si. Pogoji tega poglavja se nanašajo na celotno vsebino spletne trgovine Kalcek.si.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

21. člen

Osebni podatki se obdelujejo na podlagi:

 • privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in
 • za potrebe izvajanja pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik.

Osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve (soglasja) in za namen iz privolitve, bo ponudnik hranil, dokler uporabnik privolitve ne bo preklical (umaknil). Ostale pridobljene osebne podatke pa bo hranil do poteka zakonskega roka hrambe.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki, osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Uporabnik baze podatkov je družba Kalček d.o.o. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb družba Kalček d.o.o. lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju/obdelovanju osebnih podatkov.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

Osebne podatke lahko obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima ponudnik sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago.

PRAVICE V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

22. člen

Uporabnik ima pravico od ponudnika zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov ponudnika Kalček d.o.o., Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana, ki ji mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu ali na elektronski naslov info@kalcek.si. Podatke lahko kupec popravi tudi v svojem uporabniškem profilu v MST.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na Kalcek.si je ponudnik dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

Uporabnik lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi.

PRITOŽBE IN SPORI

23. člen

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@kalcek.si ali pisno na naslov ponudnika Kalček d.o.o., Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora.

Spletno reševanje sporov: S posebno uredbo Evropske unije je od 15. februarja 2016 po vsej EU možno spore v zvezi s spletnim nakupovanjem reševati preko platforme za spletno reševanje sporov. To pomeni, da lahko v primeru, da med spletnim nakupom znotraj EU naletite na težavo (izdelek z okvaro, nezmožnost zamenjave ipd.), svojo pritožbo oddate na platformi. Platformo lahko uporabljajo tako potrošniki kot trgovci, pritožbe pa je mogoče vložiti v katerem koli od 23 uradnih jezikov EU.

 

8. 9. 2023