Kalček

×

Registracija

Podatki profila

Prijavni podatki

ali prijava

Ime je obvezno!
Priimek je obvezen!
Neveljavno ime!
Neveljaven priimek!
Napačen e-mail!
E-mail je obvezen!
Ta e-mail je že v uporabi!
Vpišite geslo!
Neveljavno geslo!
Prosim vnesite 6 ali več znakov!
Prosim vnesite 16 ali manj znakov!
Gesli se ne ujemata!
Prosim sprejmite pogoje uporabe!
E-mail ali geslo je napačno!

KALČKOVA KARTICA ZVESTOBE

PRIDOBI DO 12% POPUSTA TRAJNO!

Ta slika ima prazen alt atribut; ime datoteke je kalcek-loyalty-card-basic-front.jpg

Kupi več, plačaj manj! Sliši se noro? Četudi se nismo učili matematike, znamo sestaviti dobre popuste!

Prijavi se na Kalčkovo kartico zvestobe in si pridobi 6% popust. Z nadaljnjimi nakupi si lahko povečaš popust celo na 12%.

 • Popusti, ki temeljijo na seštevanju vrednosti vseh nakupov (začeli so se seštevati s 1.1.2021): vsak nakup s Kalčico se beleži v računalniškem sistemu. Nakupi se vam bodo od 1.1.2021 seštevali in lahko dosežete največji popust v vrednosti 12% popust, katerega ne morete prekoračiti. Lestvica višin popusta, ki vam pripada glede na znesek vaših nakupov do naslednjega izračuna višine popusta:

Razred skupna vrednost nakupov v € višina popusta 
A od vpisnine do 1.999,99 6 %
B od 2000,00 do 3.999,99 7 %
C od 4.000,00 do 5.999,99 8 %
D od 6.000,00 do 7.999,99 9 %
E od 8.000,00 do 9.999,99 10 %
F od 10.000,00 do 11.999,99 11 %
G 12.000,00 ali več 12 %

 • Kalček novim imetnikom Kalčice podari 6 % popust, ki ga lahko izkoristite ob vsakem nakupu. Zneski nakupov se seštevajo. Ko zbereš določen znesek, napreduješ v višji razred popusta, ki je trajen (do naslednjega zneska). Popust velja samo v trgovinah. Popust se ne sešteva z drugimi popusti.
 • Pogosteje, kot boste uporabljali Kalčico, več vam bo prinesla!

Splošna pravila poslovanja s Kalčkovo kartico zvestobe - Kalčico

 1. člen: Osnovna pravila

Imetnik Kalčice lahko kot polnoletna oseba postanete na osnovi izpolnjene Pristopne izjave, ki jo lahko izpolnite v trgovinah Kalček v digitalnem formatu ali v natisnjeni pristopnici v trgovinah Kalček. Kalček d.o.o., ki je izdajatelj in lastnik kartice, vam po izpolnitvi pristopne izjave izda Kalčico. Pridobitev prve Kalčice je za imetnika brezplačna, vsako naslednjo pridobite proti manjšemu denarnemu nadomestilu.

Popust vam kot imetniku Kalčice pripada ne glede na to, kakšno plačilno sredstvo boste uporabili pri plačilu nakupa. Popusti se ne seštevajo.

 1. člen: Varstvo podatkov in obveščanje

Kalčica ni prenosljiva. Kot imetnik ste dolžni v 8 dneh po spremembi podatkov, ki so pomembni za poslovanje s Kalčico (naslov, telefonska številka…), spremenjene podatke posredovati izdajatelju.

Kalček d.o.o. se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke imetnika uporabljal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. S podpisom Pristopne izjave dovoljujete, da izdajatelj pridobljene podatke uporablja za potrebe lastnega obveščanja, razen če tega izrecno ne dovolite.

 1. člen: Veljavnost Kalčice

Kalčica velja v fizičnih trgovinah družbe Kalček d.o.o.

Kalčica je veljavna do pisnega preklica izdajatelja. Ob preklicu imetnik Kalčice izgubi pravico do koriščenja vseh bonitet.

V primeru izpada informacijskega sistema ni možno beleženje nakupov in koriščenje popustov z naslova Kalčice.

 1. člen: Pogoj za koriščenje ugodnosti

Pogoj za koriščenje ugodnosti, ki jih prinaša Kalčica je, da predložite Kalčico blagajničarki, preden ta prične beležiti izbrano blago v blagajniški sistem. Poznejše evidentiranje nakupa ni mogoče. Prav tako brez predložitve Kalčice ni mogoče izkoristiti drugih ugodnosti, ki vam jih prinaša Kalčica.

Kartico Kalčica lahko pokažete v fizični obliki – plastična kartica, ali na zaslonu telefona.  

 1. člen: Ugodnosti

Kalčica vam prinaša naslednje ugodnosti:

 • Popusti, ki temeljijo na seštevanju vrednosti vseh nakupov (začeli so se seštevati s 1.1.2021): vsak nakup s Kalčico se beleži v računalniškem sistemu. Nakupi se vam bodo od 1.1.2021 seštevali in lahko dosežete največji popust v vrednosti 12% popust, katerega ne morete prekoračiti. Lestvica višin popusta, ki vam pripada glede na znesek vaših nakupov do naslednjega izračuna višine popusta:

Razred skupna vrednost nakupov v € višina popusta 
A od vpisnine do 1.999,99 6 %
B od 2000,00 do 3.999,99 7 %
C od 4.000,00 do 5.999,99 8 %
D od 6.000,00 do 7.999,99 9 %
E od 8.000,00 do 9.999,99 10 %
F od 10.000,00 do 11.999,99 11 %
G 12.000,00 ali več 12 %

 • Kalček novim imetnikom Kalčice podari 6 % popust, ki ga lahko izkoristite ob vsakem nakupu. Zneski nakupov se seštevajo. Ko zbereš določen znesek, napreduješ v višji razred popusta, ki je trajen (do naslednjega zneska). Popust velja samo v trgovinah. Popust se ne sešteva z drugimi popusti.
 • Pogosteje, kot boste uporabljali Kalčico, več vam bo prinesla!

 1. člen: Izguba Kalčice

Izgubo Kalčice prijavite neposredno na sedež podjetja Kalček d.o.o., Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana (telefon 01/ 52 33 582 in e-poštni naslov info@kalcek.si), kjer vam bomo najpozneje v 15 dneh izdali novo Kalčico, ki jo boste lahko prevzeli v Kalčku BTC. Vse ugodnosti z izgubljene kartice bodo prenesene na novo. Ob prevzemu novoizdane Kalčice vam bomo obračunali nadomestilo v višini 5 Eurov.

 1. člen: Veljavnost Splošnih pravil poslovanja s Kalčico

Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja Splošnih pravil. Spremenjena Splošna pravila pričnejo veljati s trenutkom objave. Veljavna Splošna pravila so objavljena na prodajnih mestih in na spletni strani www.kalcek.si. Z uporabo Kalčice po objavljenih spremembah potrjujete, da se z njimi strinjate.

 1. člen: Obdelava osebnih podatkov

Točnost podatkov

Kalčico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da je prijavitelj družbi Kalček d.o.o. na pristopnici k tem Splošnim pogojem, s katero je s Kalček d.o.o. sklenil pogodbo o imetništvu Kalčice, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: spol, ime, priimek, rojstni datum, podatke o prebivališču, elektronski naslov in številko mobilnega telefona. Kalček d.o.o. te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike, prilagojenih starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika.

Kalček d.o.o. bo podatke o ugodnostih, popustih, dobroimetju in nakupih, opravljenih s predložitvijo Kalčice, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdeloval v skladu s temi splošnimi pogoji le v primeru, da imetnik Kalčice, izdane pred sprejemom teh splošnih pogojev, k njim izrecno pristopi: na prijavnih mestih s podpisom na tiskanem obrazcu za prenovo imetništva Kalčice ali na spletni strani www.kalcek.si.

Vrste podatkov in nameni njihove obdelave

S predložitvijo Kalčice ob uveljavljanju pravic iz imetništva Kalčice, Kalček d.o.o. v uporabniškem računu imetnika zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, ipd). Kalček te podatke potrebuje, da:

- imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva Kalčice (npr. uveljavljanje upokojenskega popusta, oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje imetnika le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);

- preverja skladnost uporabe Kalčice s temi splošnimi pogoji;

- analizira in preučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev;

- rešuje morebitne težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika Kalčice ali reklamacijah;

- obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe Kalčice;

- občasno pozove imetnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetništvom Kalčice, uporabniški izkušnji v trgovinah Kalček d.o.o. ali posameznih kupljenih izdelkih.

Pravica dostopa

Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.

Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti na naslov: info@kalcek.si.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glejte pravico do ugovora),
 • če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

Izbrisa ne bomo izvedli, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do ugovora

Ker osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.

Kalček bo v primeru ugovora preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo imetnik Kalčice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

metnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo Kalčice, razen na način, da odstopi od imetništva Kalčice v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora Kalčico vrniti, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova njenega imetništva

Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da omejimo obdelavo v primeru:

 • če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete sami kot posameznik, na katerega se nanašajo,
 • ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi kot upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi kot posameznika.

Če ste kot posameznik zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko podatki le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

 • z vašo privolitvijo kot posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pisno zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo kot pritožnika obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Pravica do prenosljivosti

V določenih primerih imate kot posameznik pravico, da v  strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki prejmete osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ste jih posredovali upravljavcu. Pod določenimi pogoji lahko zahtevate, da se ti podatki posredujejo drugemu upravljavcu.

Obdelovalci osebnih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov je Kalček d.o.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, info@kalcek.si.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi.

V Ljubljani, 15. 04. 2021

Moja košarica

V košarici še nimate artiklov

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljnim brskanjem po strani, se strinjate z našo uporabo piškotkov. Pogoji poslovanja.
x